Start Biznes

OFERTA

USŁUGI KSIĘGOWE

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie bilansu oraz rocznych rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych

DORADZTWO PRAWNE

 • porady prawne dla przedsiębiorców w tym prawa pracy
 • obsługa prawna firm
 • nadzorowanie spraw sądowych i pozasądowych,w tym karno-skarbowych i karno-gospodarczych
 • analizowanie i konstruowanie umów
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach gospodarczych

USŁUGI PODATKOWE

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych w tym od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego
 • doradztwo w zakresie korzystania z funduszy unijnych
 • ocena ryzyka podatkowego zawieranych transakcji
 • analiza i adjustacja umów pod względem prawnym i podatkowym
 • przygotowanie wniosków o interpretacje indywidualne
 • wsparcie przy wyborze najbardziej korzystnej formy prawnej dla nowych przedsięwzięć biznesowych
 • doradztwo podatkowe w zakresie najmu

KADRY I PŁACE

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS przedsiębiorcy
 • sporządzenie i naliczanie list płac oraz rozliczeń innych umów cywilnoprawnych, przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych oraz zgłoszeniowych do ZUS przy wykorzystaniu programu PŁATNIK
 • sporządzanie rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych PIT-4R, PIT-11, PIT-8A, PIT-40
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji do PFRON
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, umowy zlecenia czy umowy o dzieło
 • przygotowywanie pism i wniosków do ZUS
 • porady prawne w zakresie prawa pracy

DORADZTWO GOSPODARCZE

 • audyt możliwości dotacyjnych
 • opracowanie dokumentacji i wniosku dotacyjnego
 • doradztwo w zakresie rozliczenia otrzymanej dotacji
 • opracowanie wniosków kredytowych
 • przygotowanie analiz ekonomiczno-finansowych, biznesplanów
 • wycena przedsiębiorstwa
 • outsourcing finansowy
 • zarządzanie kryzysowe

ROZLICZENIA ZAGRANICZNE

 • odzyskiwanie podatku za pracę w Niemczech, Holandii, Belgii oraz Wielkiej Brytanii
 • świadczenia rodzinne z Niemiec i Holandii
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop w Niemczech
 • kartę podatkową od pracodawcy
 • dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag z Holandii
 • numer podatkowy w Holandii i Wielkiej Brytanii
 • podatek VAT dla firm